Současnost

Volejbalový klub Polanka nad Odrou, z.s. je zájmový spolek jehož náplní je zabezpečit výkon sportovní činnosti pro jeho členy. Kromě sportovní činnosti organizuje i činnost společenskou. Značná část vynaloženého úsilí je věnována sportovní a společenské výchově mládeže.

Nejvyšší orgán klubu je valná hromada členů. Valná hromada volí vedení klubu (pěti členný výbor). Činnost jednotlivých družstev zajišťují trenéři. Výbor se schází jednou měsíčně, na jednání jsou také přizýváni i trenéři. Členská základna se dlouhodobě pohybuje okolo 150 členů.

Členové výboru na období 2015 až 2020 jsou

Předseda – Jiří Malík

Místopředseda a organizační pracovník – Zdeňka Siročáková

Ekonom – Petr Kučinský

Členové – Jiří Gramel a Jiří Dluhoš

Finanční a materiálové zajištění

Následující částky jsou orientační a každý rok závisí na počtu družstev v soutěži a získaných dotacích pro sport od různých institucí.

Výdaje:

Pro svou činnost potřebuje volejbalový klub finanční zajištění zhruba 500 000 Kč ročně.

Z rozpočtu musí pokrýt výdaje za pronájem sportovní haly (140 000 Kč), odměny trenérům (200 000 Kč), odměna organizačnímu pracovníkovi (18 000 Kč), vklady do soutěží, licenční poplatky, dresy, míče, rozhodčí, cestovné, turnaje (100 000 Kč), příspěvek na soustředění (42 000 Kč) a další potřebné položky.

Příjmy:

Finanční příspěvky klub získává.

Dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy, Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu Polanky nad Odrou (celkem 200 000 Kč), členské příspěvky (180 000 Kč), sponzoři (120 000 Kč)

Rozpočet klubu se daří udržovat jako vyrovnaný.