Z historie

Volejbal v Polance začala hrát parta nadšenců na plácku u řeky Odry. Hřiště s povrchem z oderského písku bylo na levé straně toku vedle dnešního splavu viditelného z oderského mostu. V organizovaném oddílu začalo družstvo mužů vystupovat v roce 1961 jako jeden z oddílů TJ Polanka n.O. Nejdříve hráli na antukovém hřišti u Orlovny (dnes na místě potravin Hruška na ulici Hraničky). Když hřiště společně s hospodou Orlovna ustoupily výstavbě nové infrastruktury (obchod a točna autobusu), přestěhovali se první volejbalisté do areálu Dělnického domu, a prvním dlouholetým předsedou se stal Zdeněk Malík. Volejbalové hřiště v areálu nebylo, proto s pomocí člena Ing. Jindřicha Mihala volejbalisté vybudovali asfaltové hřiště, a zatím využívali jednu šatnu házenkářů.

Začátkem 80. let minulého století se oddíl začal rozrůstat o družstva mládeže, což si žádalo rozšíření sportovního zázemí. A tak parta sportovců a pracovitých lidí vlastními silami postavila postupně dva antukové kurty, a později i volejbalové šatny s klubovnou. Sportovní činnost probíhala především ve venkovních prostorech. Jen v zimě, mimo období plesů, volejbalisté trénovali a hráli v sále Dělnického domu (dnešní velký sál). Hřiště tam bylo o 30 cm na každé straně kratší, ale bylo jedinou možností Polaneckým volejbalistům i soupeřům pro konání mistrovských zápasů v krajském přeboru víc jak 20 let.

Mládežnickým družstvům žen i mužů se věnovala řada trenérů, kteří svou práci dělali pro radost a nezištně. Mezi trenéry nejdéle pracující s mládeží patřili manželé Vladislav a Věra Krakovští, Pavel Charvát, Václav David a předseda Zdeněk Malík.

Po zásadních změnách v naší společnosti v roce 1989 činnost oddílu pokračovala, ale vyvstal další úkol společný pro všechny oddíly TJ Polanka nad Odrou (volejbal, házená, ASPV, turistika a nohejbal.) Aby bylo možné v souladu s Restitučními zákony získat majetek areálu Dělnického domu do rukou Polaneckých sportovců bylo nutné založit DTJ (Dělnickou tělocvičnou jednotu Polanka nad Odrou) nástupnickou organizaci původní DTJ, jejíž členové ve 30. létech areál postavili, a která byla násilně zrušena zákonem o tělovýchově z roku 1948. To se členům podařilo, areál získali nazpět a mohl tak dále plnit funkci sportovního areálu a také místa pro konání společenských akcí v Polance.

Rok 2004 byl pro volejbalisty splněním dlouholetého snu o možnosti hrát na regulérním hřišti ve sportovní hale. Hala byla postavena u ZŠ Heleny Salichové na Zámecké a hřiště jsou v ní hned tři. Činnost oddílu se postupně přenesla do tohoto moderního sportovního zařízení.

V roce 2008, po dohodě se samosprávou obce, členové DTJ bezúplatně předali svůj majetek (areál Dělnického domu) obci. Hodnotu milionů korun měly především předané pozemky. Na druhé straně se obec zavázala, že areál včetně budovy zrekonstruuje, aby mohl plnit i nadále funkci obecního zařízení pro společenské a sportovní akce. Obec svůj závazek splnila a v roce 2015 provedla rozsáhlou rekonstrukci budovy i venkovního areálu.

V roce 2015 po účinnosti nového zákona o zájmových spolcích jsme přistoupili po dohodě s oddílem házené k transformaci na kluby se samostatnou právní subjektivitou. Tato forma umožňuje jednodušší fungování oddílu-klubu a je čitelnější v pohledu pro čerpání dotací pro sport.

Tak vznikl v roce 2015 VK Polanka nad Odrou, z.s. (Volejbalový klub Polanka nad Odrou, zapsaný spolek).

Jiří Malík