Valná hromadu VK Polanka nad Odrou, z.s., se koná 17.6.2022 v 18.00 hod, v malém sále Dělnického domu

Datum konání: v 18.00 hod.  17.6.2022

Místo konání: malý sál Dělnický dům

Program valné hromady:

1. Úvod

2. Volba mandátové komise

3. Zpráva o činnosti oddílu

      4. Účetní závěrka VK Polanka za r.2021

      5. Usnesení z valné hromady

      6. Diskuze

      7. Závěr

Zve výbor VK Polanka nad Odrou, z.s.